top of page
  • Zdjęcie autoraGRUZLI

Kontenery na GRUZ Poremontowy i nie tylko

W chwili, gdy zwracamy dużo większą uwagę na nasze środowisko naturalne, gospodarka dotycząca odpadów ma istotną wartość, Mieszkańcy zarówno prywatnych domów, jak i prywatnych gmin są zobligowani do segregacji odpadów. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, w prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce zaangażowane są gminy.


To właśnie ich zadaniem jest wywóz odpadów z Legnicy oraz wcześniejsza ich zbiórka, a także późniejsze ich składowanie i utylizacja. Gospodarka odpadami nie powinna oddziaływać negatywnie na powietrze, wodę, glebę, zwierzęta albo rośliny. W gestii gminy jest również ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które będzie obejmować, przynajmniej kilka takich frakcji jak: metal, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, ulegające biodegradacji oraz szkło.Powinno zostać także wskazane miejsce owej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pochodzących potencjalnie z wielu gospodarstw domowych. Nasza firma Gruzli szybko i sprawnie zajmie się wywozem odpadów w Legnicy i okolicach. Działamy szybko i profesjonalnie.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page